Tag: FSDSS-723

Thanh niên cuồng dục đụ lồn cô bạn thân đại học năm nhất

Thanh niên cuồng dục đụ lồn cô bạn thân đại học năm nhất. Không biết từ lúc nào, tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, khi tôi mở mắt ra thì mẹ tôi đã không còn ở đó nữa. Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, dưới lầu có tiếng ...